Angels We Have Heard on High

(from Dolores Sand’s CD,
manitowi-kîsikâw)

māmaskāc okīsikowak
matwē-miyo-sipwēhamwak
ōma kihci-nikamowin
mamihcimwē-nikamowin

CHORUS (x2)
nāspic mamihcimihk
kisēmanitow tipiyaw okosisa
pē-pihkohiwēyiwa
k-oh-māmawi-nikamocik
ē-wī-wihtamākoyahkik
ayamihēw-ācimowin
iyiniw opihkohowin

maskosihk ē-pimisihk
awāsis omanitōmihk
manitowēyimihk tāpwē
osām manitowiw

kiyawāw ahkamēyimok
kwēyask w-itēyihtamok
kā-miyo-tēhēyit tahto
kita-sawēyimēw Jesus

miyo Jesus pihkohinān
kīsikohk itohtahinān
nāspic kisākihitinān
ki-wī-atamihitinān

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s